Agrikilti

RACINE

RACINE

RACINE se yon federasyon oganizasyon peyizan nan Sen Michèl pou plantè, elvè epi pwodiktè kleren nan zòn nan. RACINE travay sou prèske tout aks ki ka pèmèt manm li yo gen yon lavi miyò. Yo rive konprann tou, fòmasyon sou òganizasyon, lidèchip, jesyon konfli, se gwo zam pou ede yon gwoup fonksyone epi dire. Men, yonn nan bagay yo trouve ki pi enpòtan, se transparans. Konsa, yo fè tout sa yo konnen pou tout enfòmasyon nan federasyon an disponib pou tout manm yo.