ecleraj logo Contour blanc.png

Yon pwojè rechèch patisipatif

 
 

Kisa inisyativ sa ye?

eCLEraj se yon inisyativ rechèch Centre Haitien du Leadership et de l’Excellence (CLE) mete sou pye. Li pèmèt moun tout kote, ayisyen kap viv isit kou lòtbò dlo, patisipe nan poze kesyon epi chache repons sou yon seri sijè ki enpòtan pou yo.

Aktivite sa a se yon rechèch patisipatif, sa vle di piblik la pa sèlman reponn kesyon, men patisipe tou nan chwazi ki kesyon ki pou poze, nan jwenn repons yo ak analize rezita yo.

 
 

ecleraj-square-post-3.jpg
ecleraj-square-post-2.jpg