"CHANPYON LAKAY" Norisner Joseph : 1080

Cle Haiti nan patenarya ak (Banque interaméricaine de dévloppement BID) ap prezante w Norisner Joseph, finalis 1080 nan konkou "Chanpyon Lakay" la. Gade videyo sa pou dekouvri pwojè li a.

Voye 1080 nan yon SMS sou 28162324 pou vote pou li.

*** Yon nimewo = Yon vòt***

Cle Haiti , in partnership with the Interamerican development bank (BID), presents Norisner Joseph, finalist 1080 of the " Chanpyon Lakay" contest. View his video to discover his project.

Text 1080 to 28162324 to vote for him.

*** One number = One vote ***