"CHANPYON LAKAY" Catherine Vital: 1030

Cle Haiti nan patenarya ak (Banque interaméricaine de dévloppement BID) ap prezante w Catherine Vital, finalis 1030 nan konkou "Chanpyon Lakay" la. Gade videyo sa pou dekouvri pwojè li a.

Voye 1030 nan yon SMS sou 28162324 pou vote pou li.

*** Yon nimewo = Yon vòt***

Cle Haiti, in partnership with the Interamerican development bank (BID), presents Catherine Vital, finalist 1030 of the " Chanpyon Lakay" contest. View her video to discover her project.

Text 1030 to 28162324 to vote for her.

*** One number = One vote ***