"CHANPYON LAKAY" Annajea Seraphin: 1010

Cle Haiti nan patenarya ak (Banque interaméricaine de dévloppement BID) ap prezante w Annajea Seraphin, finalis 1010 nan konkou "Chanpyon Lakay" la. Gade videyo sa pou dekouvri pwojè li a.

Voye 1010 nan yon SMS sou 28162324 pou vote pou li.

*** Yon nimewo = Yon vòt***

Cle Haitii , in partnership with the Interamerican development bank (BID), presents Annajea Seraphin, finalist 1010 of the " Chanpyon Lakay" contest. View his video to discover his project.

Text 1010 to 28162324 to vote for him.

*** One number = One vote ***